ARGOL ESSENZA BALSAMICA

Chai 50ml

Tinh dầu lá, dầu đinh hương, dầu vỏ chanh, tinh dầu quế chi, dầu nhục đậu khấu, tinh dầu bạc hà, dầu xạ hương, dầu hột mùi
Tá dược: Ethanol 96% (55,5g), Nước cất (40,3g) , L- menthol (1,5g ).

Nơi sản xuất: Alba Thyment (Ba Lan)