COMPLETE JOINT CARE

Lọ 100 viên

Vitamin C: 15mg
Glucosamine HCL: 400 mg
Chondroitin Sulfate: 50 mg
Methylsulfonylmethane (MSM): 100 mg
Chiết xuất cây Nhũ Hương – Ấn Độ: 25 mg
Bộ rễ gừng: 20 mg

Nơi sản xuất: NCB (Mỹ)