ALBAVIT KIDS MULTIVITAMIN + APPETITE (Sirô ăn ngon, từ 12 tháng tuổi)

Lọ 150ml

Chiết xuất hạt hồi: 16,70 mg
Chiết xuất lá bạc hà: 16,70 mg
Chiết xuất rễ rau diếp xoăn: 16,70 mg
Chiết xuất quả thì là: 9,90 mg
Chiết xuất bưởi: 7,50 mg
Niacin: 5,00 mg
Pantothenic Acid: 2,90 mg
Vitamin B6: 0,60 mg
Vitamin B1: 0,50 mg
Vitamin B2: 0,50 mg
D-Boitin: 0,025 mg
Folic Acid: 0,11 mg
Vitamin B12: 0,0003 mg

Nơi sản xuất: Alba Thyment (Ba Lan)