OMEGA-3,6,9

Lọ 100 viên

Natural Fish Oil (Dầu cá) (30% Omega-3 Fatty Acids): 500 mg
Flaxseed Oil (Tinh dầu hạt lanh): 500 mg
Evening Primrose Oil (Tinh dầu hoa anh thảo): 5 mg

Nơi sản xuất: Nu-Health (Mỹ)