MARINE LIPID COMPLEX (Omega-3,6,9 với tinh chất trà xanh)

Lọ 100 viên

Fish Oil (Dầu cá): 910 mg
EPA (Eicosapertaenoic aid): 164 mg
DHA (Docosahexaenoic aid): 109 mg
Flaxseed Oil (Tinh dầu hạt lanh): 40 mg
Green tea axtract 80% (tinh chất trà xanh): 40 mg

Nơi sản xuất: Nu-Health (Mỹ)