CENTRAL VITA-PLUS

Lọ 100 viên

Calcium: 200 mg Vitamin B6: 2 mg
Magnesium: 100 mg Riboflavin: 1,7 mg
Vitamin C: 45 mg Vitamin B1: 1,5 mg
Niacin: 20 mg Vitamin A: 1500 mcg
Kẽm: 15 mg Folic Acid: 400 mcg
Vitamin E: 13,5 mg Chromium: 25 mcg
Pantothenic Acid: 10 mg Selenium: 20 mcg
Đồng: 2 mg Vitamin D: 10 mcg
Manganese: 2 mg Vitamin B12: 6 mcg
(Thành phần trong 02 viên)

Nơi sản xuất: Nu-Health (Mỹ)